Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot van Etten-Leur heeft vrijdag 24-4-2015 in de Van Gogh Kerk, namens de koning,

  negen koninklijke onderscheidingen uitgereikt in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. 

  Voor haar inzet voor o.a. museum Jan uten Houte is Willy Coppens-Buijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Willy van harte gefeliciteerd.  

Het College van Etten-Leur besluit definitief tot verplaatsing en samenvoeging van de Regionale Archieven van West Brabant in Bergen op Zoom.

In maart van dit jaar heeft de Heemkundekring Jan uten Houte het College van de gemeente Etten-Leur aangegeven niet blij te zijn met het verplaatsen van het Regionaal Archief West Brabant (RAWB) van Oudenbosch naar Bergen op Zoom. In een brief van 25 juni laat het College weten dat onze mening is meegenomen in de besluitvorming maar dat het College op 9 juni j.l. heeft besloten in te stemmen met de voorliggende fusieplannen.

Men wil de fusie 1 juli 2016 hebben gerealiseerd en is van mening dat de door ons aangedragen nadelen niet opwegen tegen de grote voordelen die de fusieplannen met zich meebrengen. Hoewel in de toekomst nog meer digitaal zal kunnen worden geraadpleegd zal het toch meer kilometers kosten om het archief zelf straks in Bergen op Zoom te bezoeken.

Zie verder de brief van het College van 25 juni 2015.