Het eerste exemplaar van de herziene uitgave van het Etten-Leurse straatnamenboek genaamd "Een Aalscholver boven Zwermlaken" is op 11 mei in het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte uitgereikt aan Annie van de Korput.

Het betreft een hernieuwde uitgave van het Straatnamenboek waarvan de eerste druk werd uitgegeven in 1997. Door de sterke uitbreiding van Etten-Leur was er nu weer voldoende stof voor een nieuw boek met liefst 637 straatnamen gedocumenteerd.
Dit is het laatste boek dat nog is bewerkt en samengesteld door onze, helaas in 2016 ontvallen, fotobewerker Peter van de Korput. Voor ons aanleiding om het eerste exemplaar aan zijn weduwe aan te bieden.

De nieuwe straten zijn beschreven door schrijver René Konings, iemand die je altijd wel in een van die straten ziet fietsen. De fotografen Ad Kanters en Rob Schrauwen hebben weer veel nieuwe plaatjes toegevoegd, ook van de oudere straten.

Het boek blijft actueel tot zeker 2020, omdat alle geplande bouwlocaties en daarbij behorende straatnamen zijn beschreven.

Dankzij de medewerking van de schrijvers van het oorspronkelijke boek, de laatste klus van technisch coördinator en fotobewerker Peter van de Korput, vormgever Rob Schrauwen, de redactie en de overige leden van de schrijversgroep, ligt er een mooi boek. Zeker de moeite waard om aan te schaffen en cadeau te geven.Foto Rob Schrauwen Dankzij de aankoop van een groot aantal boeken door de Gemeente Etten-Leur, Bax Adviesgroep / Hypotheek en Verzekering uit Etten-Leur en de Bunte Vastgoed Zuid uit Breda alsmede IKE Etten-Leur, is het boek voor € 14,95 te koop in het museum in het Paulushofje, alsmede in de Read Shop in het Winkelcentrum Etten en de Bruna op de Leur.

Leden van de Heemkundekring krijgen het boek tezamen met ons verenigingsblad thuisbezorgd. 

De wisselexpositiegroep van de Heemkundekring heeft ter gelegenheid van dit bijzondere boekwerk een tentoonstelling ingericht in het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte.

 

 

 

De tentoonstelling is op 11 mei geopend door Marijke Schüller die haar beeld van Sybrand Heerma van Voss heeft onthuld. Tenslotte is er ook een Heerma van Vossstraat op de Leur.

Heemkundekring Jan uten Houte is opgericht 11-05-1947 en was mee van de eerste heemkundekringen in Noord-Brabant.
De aanvankelijke naam "Heemkundige werkkring Jan uten Houte" was ontleend aan de kasteelheer Jan uten Houte, die een omgracht slot bezat op de plaats waar nu het winkelcentrum staat. De kring organiseerde huisvlijttentoonstellingen, excursies, lezingen, publicaties en geschiedenisonderzoek. Er waren ook enkele leden die zich bezig hielden met verzamelingen van allerlei museale objecten. In het Paulushofje had men een locatie gevonden voor bijeenkomsten en werden ruimten ingericht als museum.
Op 04-06-1964 opende de commissaris van de koningin in Noord-Brabant, Dr. C. Kortmann het heemkundig museum.
Op 06-10-1979 werd het museum na een grondige renovatie van het Paulushofje heropend.
In 1980 verscheen de 1e uitgave van de halfjaarlijkse periodiek "d'Hûskes", genoemd naar de huisjes van het Paulushofje die men in de volksmond zo noemde.
Tevens werd het boek "Etten en de turf" gepresenteerd in de daarna volgende reeks "Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur".
De officiële naam van de kring veranderde in "Vereniging Heemkundekring Jan uten Houte".

Bij het 40-jarig bestaan van de kring in 1987 werd er een receptie gehouden in de pas in gebruik genomen raadszaal, nu Van Goghkerk.

In februari 1988 trad Kees Leijten na 25 jaar af als voorzitter en nam Toon Buckens deze functie over. Het jaar daarop werd het museum, dat bestond uit de panden 55, 57, 59 en 64 uitgebreid met huisje 53. Hierdoor ontstond ruimte voor wisseltentoonstellingen. De eerste kreeg als toepasselijke titel "De geboorte", die op 02-12-1989 werd geopend door de wethouder van cultuur, Annemiek van Vugt. 

De gehele collectie van het museum werd kritisch beoordeeld en geselecteerd op bruikbaarheid en cultuur-historische waarde. Overtollige objecten gingen naar een opslagruimte in de Grauwe Polder.
Dit gebeurde door enkele personen in de avonduren, want de meesten van hen moesten overdag nog werken.

In 1994 besloot het bestuur om scheiding aan te brengen tussen heemkundekring en museum. Zo ontstond de vereniging Heemkundekring Jan uten Houte, waarvan de bestuursleden het stichtingsbestuur vormden van het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte.

Het gouden jubileumjaar 1997 was een reden om een receptie te houden in de raadszaal en voor het organiseren van de regionale heemquiz in De Nobelaer.

In de loop van de daarop volgende jaren kwamen er steeds meer vrijwilligers die een actieve bijdrage leveren in verschillende werkgroepen zowel voor de kring als voor het museum.

De heemkundekring bracht en geeft ook gevraagd of ongevraagde adviezen aan de gemeente, vooral op het gebied van monumenten, bijzondere gebouwen, naamgeving van gebouwen en onderhoud van het NH kerkhof.


In 2005 kreeg het museum de status van geregistreerd museum. Het voldeed toen aan de vele eisen die daarvoor gesteld werden. Willy Coppens en wethouder Felix de Bekker bevestigden samen het schildje als teken van erkenning en kwaliteit tegen de muur van het Paulushofje aan de Markt.

 

Ook in 2005 gingen 5 musea uit Etten-Leur een samenwerkingsverband aan. Ze brachten in overleg met de VVV een gezamenlijke promotiebrochure uit.

In 2007 kon het museum uitbreiden met huisje 59. Vrijwilligers vormden deze ruimte om zodat deze door enkele openingen verbonden werd met nr. 64. Hierdoor ontstond een nieuwe ontvangst- en wisselexpositieruimte.

Op 11-05-2007 werd t.g.v. het 60-jarig bestaan gevierd met o.a. een receptie in De Nobelaer.

Tijdens de jaarvergadering in oktober 2009 nam Toon Buckens, na 21 jaar, afscheid als voorzitter.

Jaarlijks organiseert de vereniging diverse activiteiten zoals een voorjaarsuitstapje, fietstocht, heemreis, genealogie-avonden, heemkundelezingen, wisselexposities, heemkundeboeken en incidenteel de regionale heemquiz.

Websites: www.janutenhoute.nl, www.hetgeheugenvanettenenleur.nl, www.hetwithof.nl