Ik ben Wim Hendrikx, getrouwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Ik ben Werktuigbouwkundig Ingenieur en als zodanig heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt o.a. bij Mammoet en Skil.

De laatste 23 jaren van mijn werkzaam bestaan heb ik bij Avans Hogeschool en zijn voorgangers gewerkt als opleidingsmanager Werktuigbouwkunde bij wat eerst heette HTS-Breda.

De laatste jaren heb ik mij beziggehouden met de kwaliteit van het onderwijs. Ook heb ik enige jaren in de Medenzeggenschapsraad gezeten. Nu zit ik nog regelmatig als externe deskundige bij examens.

Ik heb 40 jaren in Liesbos gewoond en heb daar in het bestuur van het Gemeenschapshuis gezeten en in het parochiebestuur.

Na de verkoop van ons huis ben ik in Etten-Leur komen wonen en omdat een aantal mensen vonden dat ik nu over meer vrije tijd beschik, heb ik mij kandidaat gesteld voor het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant en ben ik gestrikt voor het bestuur van heemkundekring Jan uten Houte.

Hier ga ik mij bezig houden met ICT-coördinatie. Op dit moment zijn we druk om de scheiding tussen de Heemkundekring en het Museum gestalte te geven in de website en  ook op andere plaatsen. 
Er zijn nog twee zussen van mij actief binnen de heemkundekring dus ik zal wel goed worden gecontroleerd.