Korte geschiedenis van het Sint Paulushofje:

Het bekende Paulushofje te Etten-Leur grijpt van alle historische „relieken" op bouwkundig gebied, het verst terug in de historie. Volgens de gevelsteen die boven de ingang prijkt werd het hofje door Justus de Nobelaer gesticht in 1681, dienende “tot gebruyck van dertien arme vrouwen."

De Leidse Vrouwe Beatrix Van Heussen had in haar testament bepaald dat, wanneer haar dochter kinderloos overleed, er een hofje gesticht moest worden door haar achterneef Jan Louis de Nobelaer. De dochter stierf kinderloos, maar ook haar achterneef Jan Louis. Zodoende voerde de neef van Beatrix, Justus de Nobelaer de vader van Jan Louis, die de beide kinderen overleefde, deze wens uit. Het Sint Paulushofje is het enige nog bewoonde particuliere hofje in Noord Brabant wat nog bestaat. 

 

De lage huisjes omsluiten een vierkant binnenhof, wat opgefleurd is met een plantsoentje. In het midden hiervan verheft zich een hoge hardstenen pomp in een classicistische stijl. De pompzwengels hebben oudere fragmenten. De bekroning van deze vierkante zuil, die de pomp is, bestaat uit een Corinthisch kapiteel met acanthusbladeren, waarboven een opeenstapeling van geprofileerde hardsteen als bekroning. Het hofje is tussen 1960 en 1963 onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg op fraaie wijze geheel gerestaureerd.