W.J. van Unen

Samenvatting:

- In de beginjaren van de H. Hartparochie heeft de heer Van Unen als eerste directeur van de H. Hartschool een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van Etten-Leur-zuid;
- Hij verzorgde rouw- en trouwdiensten in de kerk;
- Was oprichter, dirigent en organist van diverse koren zoals het H. Hartkoor, Elisabeth-huis en KBO-koor;
- Bestuurslid van diverse verenigingen.

De H. Hartschool was een nieuwe jongensschool in de nieuwe wijk Etten-Leur Zuid (Kerkwerve e.o.).
De heer Van Unen heeft veel belangeloos werk verricht in de opbouw van deze wijk en parochie.
Hij organiseerde diverse evenementen in de hal van de H. Hartschool t.b.v. de H. Hartkerk.
In 1985 fuseren de H. Hartschool en de Jozefschool onder de naam De Vier Heemskinderen.

Personalia:

1906:                    Geboren op 26-05-1906 in Hoeven;

1937-1938:          Hoofd basisschool in de Zandstraat (Sas van Gent)

1938-1956:          Hoofd van de lagere school in Westdorpe;

1956-1971:          Hoofd van de H. Hartschool in Etten-Leur;

                             Oprichter van H. Hartkoor;

                             Bestuurslid Kerkbestuur H. Hartparochie;

                             Bestuurslid van de gymvereniging DIO;

                             Bestuurslid St. Frans (school voor kunstzinnige vorming);

                             Actief bij de reclassering;

                             Dirigent van KBO-koor Centrum-zuid

1965                    Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice

1971 – 1976        Docent voortgezet onderwijs KSE in diverse vakken

1978                   Voorzitter bewonerscommissie Elisabethshuis

                           Dirigent, organist en koster in het Elisabethshuis;

30-09-1988:      Overleden in de Klokkenberg te Breda.

Saillant detail:

Tijdens de oorlog had Westdorpe een NSB-burgemeester. Die stuurde zijn kinderen naar school in het uniform van de Hitler- Jugend. De heer Van Unen stuurde ze resoluut terug. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Als represaille moest hij tijdens de viering van de Eerste Communie, waarvan hij de leiding had en tevens een van zijn kinderen meedeed, bomen gaan planten in het buitengebied..
Na de oorlog kwamen een paar militairen op de motor vanuit Middelburg bij zijn vrouw aanbellen met de vraag of haar man nog leefde. Ja hoor, hij was gewoon aan het lesgeven. Wat bleek: er was een lijst met te liquideren personen, waarop de heer van Unen bovenaan stond! Bij een eventueel incident was hij als eerste aan de beurt…

P.J.M. van den Berg

Samenvatting:

- hoofd van de RK Jongensschool Gerard Majella te Etten-Leur;

- heeft zich een mensenleeftijd met hart en ziel ingezet voor de opvoeding en het onderwijs van de  Ettense jeugd;

- hij was als ‘bovenmeester’ een begrip;

- zijn werkzame geest beperkte zich niet tot uitsluitend zijn school, maar hij was nog op velerlei ander terrein werkzaam;

- de boeren en tuinders hebben veel aan hem te danken. Evenals de middenstand;

- heeft veel leidinggevende functies bekleed in talrijke organisaties en verenigingen.

Personalia:

1897:                  Geboren op 27-12-1897 in Etten en Leur;

1916:                  Onderwijzer aan de Gerard Majellaschool;

1922- 1963:       Benoemd tot hoofd van de Gerard Majellaschool en vervulde deze functie tot zijn                           pensioen in 1963;

1962:                  Ridder in de Orde van Oranje Nassau;

1926-1980:        Betrokken bij het land- en tuinbouwonderwijs; cursussen; gewassenwedstrijden;                            tentoonstellingen etc;

                           Leraar aan de huishoudschool van de NCB;

                           Directeur van de katholieke handelsavondschool in Etten-Leur;

1968:                  Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice;

1973:                  Eremedaille van de gemeente Etten-Leur;

1968-1980:        Voorzitter bejaardenbond Centrum-zuid Etten-Leur;

Exacte perioden nog niet bekend:

                           21 jaar voorzitter V.V.Internos;

                           Voorzitter Sint Nicolaas comité;

                           Voorzitter Oranjestichting;

                           Technisch adviseur van de KPJ.

                           Voorzitter KVP;

                           Bestuurslid Lambertuskerk;

1980:                 Overleden op 04-12-1980 te Etten-Leur

                                  Riet van den Brink – Schellekens.

       Geboren  08-09-1918                     Overleden 05-04-2001

 •  Schreef verhalen in Zonneland, een tijdschrift voor katholieke kinderen en uitgegeven in Breda.
 • Maakte verhalen voor de strip “Koos Kwiek”, acht seizoenen uitgegeven in Noord-Brabant.
 • Verhalen in “De Gouden Wiek” en “De Engelbewaarder”
 • Leesboekjes over het ezeltje “Balkie”.
 • De tekening van Jan met de kar en het ene wiel en ’t ezeltje was de lievelingstekening van Riet.

                                              Jan van den Brink

Geboren 12-12-1919                                                 Overleden 02-01-1993
Oosterhout                                                                  Etten-Leur

           Overzicht van zijn leven :

 • Tijdens zijn jeugd had Jan al veel belangstelling voor tekenen.
 • Gedurende de oorlogsdagen van mei 1940 vocht Jan aan de Hollandse Waterlinie in Delft.
 • Tijdens de oorlog werkt Jan bij de Hero in Breda en haalt daarnaast een onderwijs akte tekenen.
 • Na de oorlog werkt Jan als bouwkundig tekenaar in deeltijd bij het bureau Wederopbouw Boerderijen.
 • Intussen studeert Jan aan de Kunstacademie Sint Joost in Breda.
 • Vanaf 1948 tekenleraar aan de L.T.S. in Breda.
 • In 1954 trouwt hij met Riet Schellekens en gaat werken op de M.M.S in Etten-Leur. In 1958 verhuist het paar naar Etten-Leur.
 • In 1968 wordt de M.M.S opgenomen in de scholengemeenschap K.S.E . Hier blijft Jan tot zijn afscheid in 1984 als tekendocent werken.
 • Gedurende de periode als docent heeft Jan zich op diverse vlakken van kunstnijverheid begeven.

 

JAN  van den BRINK       :      ZIJN WERK

 1. Tekenen /litho / schilderijen.

Illustrator voor:

 • Zonneland, tijdschrift voor katholieke jongeren .
 • Strip Koos Kwak.
 • De Gouden Wiek.
 • De Engelbewaarder.
 • Leesboekjes van zijn vrouw over ’t ezeltje Balkie.
 • Kalenders voor de Oudenbossche boomkweker Alphons van de Bom.
 • Carnavalskranten van Dagblad De Stem
 • Jubileumkrant van De Stem bij het 100 jarig bestaan.
 • Bidprentjes en geboortekaartjes.
 • Zijn grootste tekenopdracht kreeg Jan van de Suikerunie in Breda. Het hele productie proces is vastgelegd in 50 tekeningen.
 • Veel particuliere opdrachten.

Litho:

 • Een van zijn bekendste litho’s is een afbeelding van St Lambertus, die Jan maakte voor het restauratiefonds van de Lambertuskerk.

Schilderijen:

 • De schilderijen die Jan gemaakt heeft zijn zeer divers: o.a.
 • Portretten, landschappen, stadjes
 1. Monumentaal werk:

Muurschilderingen:

 • De muurschildering in Le Chambon is erg bekend. Het is een afbeelding van het Laatste Avondmaal in de kerk van een klein dorpje in de Ardeche. Diverse dorpsbewoners zijn geportretteerd als de apostelen .De schildering in de kerk was een tegenprestatie van Jan omdat de burgemeester had aangeboden om een verharde weg naar hun huis te leggen. Zij moesten anders het dorp verlaten omdat zij hun huis niet meer konden bereiken omdat Riet gehandicapt was na een hersenbloeding. Later is Maria nog aan het Laatste Avondmaal toegevoegd. 

Glazen ramen, reliefs en mozaieken zijn vooral bekend in:

 • Ramen in de Schonckzaal in Etten-Leur.
 • Zwembad Etten-Leur.
 • Vincent van Goghschool en Don Boscoschool in Etten-Leur.
 • K. Kerk in Biervliet.
 • Waterleidingbedrijf in Vessen.
 • Gemeentehuis Werkendam.
 • Zwembad in Hoorn.
 • Bouwplastiek met vogels en vissen voor de Volkeraksluizen.
 • Opdrachten voor diverse culturele centra,

Maatschappelijke Betekenis.

 • 20 jaar voorzitter van theater en congrescentrum De Nobelaer.
 • Oprichter van de eerste openbare bibliotheek in Noord-Brabant.
 • Initiatiefnemer van belangrijke culturele activiteiten in Etten-Leur.
 • Organiseerde tentoonstellingen van Zadkine en van Van Gogh.
 • Toen bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was heeft hij zelf ”De Stichting Jan van Brink” in het leven geroepen. Deze stichting moest zijn werk na zijn overlijden gaan beheren.

Jan Zengerink woont sedert 1976 in Etten-Leur. Hij is getrouwd en heeft een dochter en een zoon die ook beiden in Etten-Leur woonachtig zijn met hun gezinnen.
Gedurende 40 jaar werkte hij bij de KSE. Eerst als docent levensbeschouwing, later als docent maatschappijleer.
Toen de ict in zwang kwam kwam daar een docentschap informatica bij.
Naast lesgeven was hij coördinator ict, verantwoordelijk voor de it-infrastructuur in de KSE en het onderwijskundig gebruik er van.
Hij eindigde die veertig jaar op school als afdelingsleider havo 4 & 5. Die job had hij gedurende 10 jaar.
Jan is opgeleid tot theoloog. Hij sloot die studie af met een specialisatie in de ethiek. Daarnaast heeft hij meerdere opleidingen gevolgd in het gebied van de informatica ( praktijkdiploma informatica en meerdere hbo-modules bedrijfskundige informatica). Gedurende zijn hele werkzame leven heeft Jan gepubliceerd in vaktijdschriften of als (eind)redacteur voor dergelijke tijdschriften). Ook was hij lid van een staatscommissie die de vakinhoud van maatschappijleer moest vastleggen.
Naast een korte periode als voorzitter van het CDA in Etten-Leur was Jan ook actief als bestuurslid in een Vereniging van Docenten Levensbeschouwing. Verder was hij lid van de
programmacommissie van "ICT-op- school" en lid van verschillende gremia van Kennisnet (ict voor scholen)
Bijzonder om te noemen voor een heemkundekring is dat Jan het boek voor het veertigjarig jubileum van de KSE mocht maken. Een geschiedenis met naast de hoofdlijnen interviews en tijdsbeelden. In de HKK ga ik me vooralsnog richten op de ict en het religieus erfgoed. Gezien mijn beroepsachtergrond ligt dat voor de hand.

 

Op woensdagavond 22 februari, aanvang 19.45 uur, organiseert de Heemkundekring Jan uten Houte een Heemkunde-avond waarbij wordt teruggeblikt op de industrialisatie van Etten in de vijftiger jaren. De avond wordt gehouden in het nieuwe Brugklasgebouw van de KSE aan de Stijn Streuvelslaan en is voor leden en niet-leden uit Etten en Leur en omgeving gratis toegankelijk. Parkeren kan op het parkeerterrein van de KSE direct voor het Burgklasgebouw dat zich links achter hoofdgebouw van de KSE bevindt. Richting Couperuslaan. 
 

Voorafgaande aan deze Heemkunde-avond kan het spiksplinternieuwe Brugklasgebouw bezocht worden. In de langs gevels van het Brugklasgebouw zijn een drietal op elkaar liggende boeken herkenbaar! Bij de rondgang krijgt u een idee van waar uw (klein)kinderen straks of nu al hun eerste schooljaar doorbrengen op de middelbare school. Een zeer efficiënt en transparant ontworpen gebouw voorzien van allerlei moderne snufjes.

 

De Heemkunde-avond start met een inleiding van Henk van Voorden die ons een beeld zal schetsen van de ontwikkelingen van het industrieterrein Volschonk in de vijftiger jaren. Uiteraard zal hij ingaan op zijn bedrijf dat gevestigd was aan de Parallelweg en dat tegelijk met dat van Schut Superieur werd gebouwd. Hierna zal Gerard van Warmerdam ons meenemen in de vestiging van Spaarnestad later Roto Smeets Etten die eind vorig jaar is gesloten. Een drukkerij die allerlei bladen drukte die heel de wereld overgingen. Tot slot zal Anton Joosen ons alles vertellen over Tomado, het familiebedrijf dat geopend werd door Prins Bernhard en waarin inmiddels Fri-Jado is gevestigd.

Niet alleen een heel bijzonder bedrijf vanwege de huishoudelijke apparaten die daar gemaakt werden, maar ook een heel bijzonder architectonisch ontwerp van het gebouw dat zeker niet zou misstaan op de gemeentelijke monumentenlijst.

 

Heemkunde-avond Industrialisatie Etten:

19.00-19.45 uur: Gelegenheid tot het bezoeken van het nieuwe Brugklasgebouw van de KSE;

19.45-20.15 uur: Inleiding Henk van Voorden over ontwikkelingen Vosdonk in de vijftiger jaren;

20.15-20.45 uur: Zestig jaar van Spaarnestad tot Roto Smeets Etten door Gerard Van Warmerdam;

20.45-21.15 uur: Pauze, Koffie en Thee gratis.

21.15-22.00 uur: Tomado Etten, Uniek in huishoudelijke apparaten werksfeer door Anton Joosen.

 

De bijeenkomst is gratis te bezoeken voor leden en niet-leden van de Heemkundekring Jan uten Houte. Aangeraden wordt om u vooraf aan te melden via de telefoon 0765034244 of middels email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het aantal verwachte deelnemers is bepalend voor de ruimte waar de bijeenkomst wordt gehouden. Dus meldt u vooraf aan!