Jan Zengerink woont sedert 1976 in Etten-Leur. Hij is getrouwd en heeft een dochter en een zoon die ook beiden in Etten-Leur woonachtig zijn met hun gezinnen.
Gedurende 40 jaar werkte hij bij de KSE. Eerst als docent levensbeschouwing, later als docent maatschappijleer.
Toen de ict in zwang kwam kwam daar een docentschap informatica bij.
Naast lesgeven was hij co├Ârdinator ict, verantwoordelijk voor de it-infrastructuur in de KSE en het onderwijskundig gebruik er van.
Hij eindigde die veertig jaar op school als afdelingsleider havo 4 & 5. Die job had hij gedurende 10 jaar.
Jan is opgeleid tot theoloog. Hij sloot die studie af met een specialisatie in de ethiek. Daarnaast heeft hij meerdere opleidingen gevolgd in het gebied van de informatica ( praktijkdiploma informatica en meerdere hbo-modules bedrijfskundige informatica). Gedurende zijn hele werkzame leven heeft Jan gepubliceerd in vaktijdschriften of als (eind)redacteur voor dergelijke tijdschriften). Ook was hij lid van een staatscommissie die de vakinhoud van maatschappijleer moest vastleggen.
Naast een korte periode als voorzitter van het CDA in Etten-Leur was Jan ook actief als bestuurslid in een Vereniging van Docenten Levensbeschouwing. Verder was hij lid van de
programmacommissie van "ICT-op- school" en lid van verschillende gremia van Kennisnet (ict voor scholen)
Bijzonder om te noemen voor een heemkundekring is dat Jan het boek voor het veertigjarig jubileum van de KSE mocht maken. Een geschiedenis met naast de hoofdlijnen interviews en tijdsbeelden. In de HKK ga ik me vooralsnog richten op de ict en het religieus erfgoed. Gezien mijn beroepsachtergrond ligt dat voor de hand.