Ik ben Piet Paantjens 70 jaar, 46 jaar getrouwd met Corry, heb een zoon, schoondochter en drie kleinkinderen. Allen woonachtig in Etten-Leur. Ik ben geboren in Oud Gastel en al meer dan veertig jaar Ettenaar.

Ruim drie jaar ben ik bestuurslid bij Jan uten Houte. Bij het verzelfstandigen van de twee organisaties heb ik gekozen voor de Heemkundekring omdat het bevorderen van de belangstelling voor het West Brabants erfgoed mij na aan het hart ligt.

 

Voor mijn pensionering was ik werkzaam in het bouw- en civieltechnisch aandachtsveld. Daardoor was ik lange tijd bestuurslid bij Stadswerk en dagelijks bestuurslid bij de internationale organisatie IFME.

In Etten-Leur heb ik de omniumsportvereniging Poldersport mee opgericht en was jarenlang voorzitter. In die tijd heb ik ook het initiatief genomen om het Etten-Leurse Sportgala te organiseren. Dat heb ik tien jaar mogen presenteren. Buiten dat ben ik twintig jaar vrijwillig brandweerofficier bij Brandweer Etten-Leur geweest en heb ik bijna vijfentwintig jaar geleden het feest rond het 225-jarig bestaan van de brandweer georganiseerd.

(Volgend jaar bestaat de brandweer 250 jaar!)

Verder ben ik al weer vijf jaar voorzitter van de oudste bridgeclub en van de Adviescommissie cultuurhistorische bebouwing van Etten-Leur.

 

Vanwege die laatste functie en als vrijwilliger bij de Heemkundekring ben ik momenteel nauw betrokken bij het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de graven en de maatschappelijke kwaliteiten van de begravenen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Die adviescommissie heeft er ook voor gezorgd dat de gemeentelijke monumentenlijst met honderd objecten is uitgebreid en dat momenteel wordt bezien hoe in samenspraak met de Heemkundekring hieraan bijzondere aandacht kan worden besteed, zodat eenieder hiervan kan genieten.

 

Verder zie ik als uitdaging om met de Heemkundekring meer activiteiten te organiseren voor leden en geïnteresseerden en te bezien hoe dat in samenwerking met andere Heemkundigen en het Stichtingsbestuur van het museum kan worden gedaan. Belangrijk daarbij is als bestuur te zorgdragen voor een fijne en efficiënte werkomgeving voor onze vrijwilligers maar vooral ook voor het informeren van onze leden over het Brabants Erfgoed middels artikelen, boeken, exposities, genealogie, website, facebook, presentaties, heemquiz, excursies naar heemkundig erfgoed en erfgoed ledenbijeenkomsten.

Voorlopig doe ik dat als waarnemend voorzitter van de Heemkundekring en hoop in het komende jaar verdere versterking voor ons bestuur te mogen begroeten.